PRIVACYVERKLARING

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Van Loon media & communicatie, De Draei 16E, 8621 CZ Heeg

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Van Loon media & communicatie kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Van Loon media & communicatie, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Van Loon media & communicatie verstrekt.

Bij Van Loon media & communicatie kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Je voor- en achternaam
 • Je adresgegevens
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Waarom Van Loon media & communicatie deze gegevens nodig heeft
Van Loon media & communicatie verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Van Loon media & communicatie je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang Van Loon media & communicatie gegevens bewaart
Van Loon media & communicatie bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ontvangen en/of gebruiken.

In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

 • Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, telefoonnummer):
  tot 2 jaar na de laatste transactie.
 • Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens:
  7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht.
 • Correspondentie:
  Zolang als je een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.

Delen met anderen
Van Loon media & communicatie verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Van Loon media & communicatie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Van Loon media & communicatie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vanloonmedia.nl. Van Loon media & communicatie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging en SSL
Van Loon media & communicatie neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Van Loon media & communicatie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door Van Loon media & communicatie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Van Loon media & communicatie op via info@vanloonmedia.nl.

Contact
https://vanloonmedia.nl is een website van Divites. Van Loon media & communicatie is als volgt te bereiken:

 • Postadres: De Draei 16E, 8621 CZ Heeg
 • Vestigingsadres: De Draei 16E, 8621 CZ Heeg
 • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 54225213
 • Telefoon: 06 14 95 54 86
 • E-mailadres: info@vanloonmedia.nl
Menu